Pohoda Festival 2024 Workers
Prihlásenie

Vysvetlenie systému papierovačiek (Dohody, Vyhlásenia, atď.)

Ahojte brigádnici,

odpočítavanie posledných dní sa začalo, ani sa nenazdáme a už budeme všetci spolu na letisku v Trenčíne. Predtým, ako budeme na letisku, od Vás potrebujeme ešte niekoľko vecí. Poďme na to, nič  nezanedbajte, všetko je na vašej vlastnej zodpovednosti:

1.DOKONČENIE REGISTRÁCIE

 • Tlieskame všetkým, ktorí registráciu stihli dokončiť (rozumej číslo účtu, OP, dokumenty...).
 • Prosíme, pozrite si, či je všetko tak, ako má byť, či nepotrebujete nič zmeniť, alebo opraviť.
 • Tí, ktorí ste druhý krok ešte nezačali, ASAP registráciu dokončite.

 

2.VYHLÁSENIE NA ZDANENIE PRÍJMOV

Každoročné zmätky sú pri tomto dokumente, ktorý je pre nás alfa omega, preto mu  venujte maximálnu pozornosť.

 • Nájdete ho na stránke v sekcii Dokumenty na stiahnutie.
 • Toto tlačivo podpisujete u nás, IBA ak nemáte žiadnu inú brigádu, a ak ste ho nepodpisovali už niekde inde. Podpísaním tohto papiera sa stane to, že vám nebude štát príjem z brigády zdaňovať, však len do výšky 470,54 € , čo je nezdaniteľný základ – ak ho prekročíte, z prekročeného rozdielu bude strhnutá daň 19%. (Príklad: ak  zarobíte 570,54 €, rozdiel je vo výške 100,- €, z ktorých výsledná daň bude 19,- €).
 • Príklad 1: Andrea je študent, nepracuje nikde inde, preto podpíše ku dohode o brigádnickej práci študenta na Pohode aj vyhlásenie a nebudú jej tento príjem zdaňovať.
 • Príklad 2: Jakub pracuje počas roka niekde inde a v tej práci má už podpísané vyhlásenie. To znamená, že papier na vyhlásenie na Pohode podpísať nemôže, preto bude mať mzdu nižšiu o daň, ktorú si štát  vezme ako "výpalné".
 • Ponaučenie z príkladov plynie takéto: Ak nemáte inú brigádu, alebo máte a nepodpisovali ste tam vyhlásenie, tento dokument podpíšete a pri príchode na letisko nám ho  odovzdáte.

3.DoBPŠ (Dohoda o brigádnickej práci študenta) a DoVP (Dohoda o vykonaní prácie)

 • DoBPŠ vypisujú študenti, a to len tí, ktorí sú schopní preukázať sa potvrdením o návšteve školy a do dovŕšenia 26. rokov !
 • DoVP vypisujú neštudenti a tí študenti, ktorí majú 26. rokov a viac !
 • Pokiaľ si študent, ale nemáš potvrdenie o návšteve školy, podpisuješ DoVP.

Pokiaľ si práve skončil školu („zoštátnicoval“), už nemáš štatút študenta podpisuješ DoVP.

*Výnimka je pri maturantoch, do 31.08.2024 sú študenti - stačí priložiť k registrácii kopiu maturitného vysvedčenia.*

*Po ukončení Bc. štúdia a pokračovanie na vyšší štupeň štúdia - informujte sa u nás.*

4.POBERANIE INVALIDNÉHO, STAROBNÉHO DÔCHODKU, ZŤP

 • Ak ste brigádnik, ktorý je držiteľom preukazu zdravotne ťažko postihnutý (ZŤP), prosíme, čo najskôr nám napíšte mail spolu s oskenovaným/ odfoteným preukazom ZŤP.
 • Taktiež nás, prosím, informujte, či poberáte invalidný alebo starobný dôchodok !

5.BRIGÁDNICI NA ÚRADE PRÁCE /ÚPSVaR/

 • Tí z vás, ktorí ste registrovaní na Úrade práce, ste povinný predložiť úradu kópiu dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru najneskôr deň pred nástupom do práce.
 • Ak aj napriek obmedzeniam chcete pracovať na dohodu o vykonaní práce (DOVP), dbajte na splnenie dvoch podmienok:
  1. Dodržiavanie limitu, že môžete odpracovať na dohodu max. 40 dní za rok.
  2. Môžete zarobiť maximálnu výšku zárobku, ktorá je od 1.7.2023 do 30.6.2024 vo výške 268,88 € za mesiac (od 1.7.2024 max. 273,99 €).

! Inak vám hrozí, že budete vyradí z evidencie a prídete i o podporu. !

 • Prosím dajte nám vedieť čím skôr, ak je tu niekto z vás taký, aby sme túto situáciu vyriešili. Nezanedbajte  to a všetko bude v poriadku.

Fotogaléria