Registrácia

UPOZORNENIE

Profil je nutné vypĺňať s diakritikou!

Kontaktné údaje


Záujem o pracovnú pozíciu

Zadajte, o ktoré pracovné pozície máte záujem.
Viac o pracovných pozíciach sa dozviete v sekcii pracovné pozicie.


Osobné údaje

Údaje slúžia k prihláseniu zamestnanca na sociálnu poisťovňu a pre vytvorenie dohody o vykonaní práce.
Doplňujúce informácie, zručnosti


Musíte súhlasiť.

Osobné údaje uvedené v registračnom procese budú spracúvané výlučne na účely uzavretia dohody s POHODA FESTIVAL, s. r. o., Sídlo: Zochova 6-8, Bratislava 811 03, IČO: 45 639 043. Doba uchovávania nepresiahne čas požadovaný legislatívou (v súvislosti s vedením účtovníctva a realizáciou pracovnoprávnej agendy). Ako dotknutá osoba máte právo na informácie a prístup ku svojim osobným údajom, právo na ich opravu, právo na portabilitu a tiež právo na vymazanie, právo na namietanie či obmedzenie spracúvania a právo obrátiť sa kedykoľvek na dozorný orgán ochrany osobných údajov. Poskytnutie údajov nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, bez ich spracúvania však nie je možné žiadosť vybaviť. Osobné údaje považujeme za dôverné a nebudú poskytované žiadnej tretej strane s výnimkou subjektov, ktorý preukážu zákonné oprávnenie.